messager
 
เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

image ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ
ขอเชฺิญร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลเวียงต้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประชาสัมพันธ์ การชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย แบบออนไลน์
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระภาษีป้าย,ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แบบออนไลน์
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ประชาสัมพันธ์ช่วงระยะการชำระภาษี และค่าธรรมเนียม ประจำปี พ.ศ.2567
จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่
แจ้งปัญหาเมืองผ่าน line @traffyfondue ทางเลือกใหม่กับแอปพลิเคชั่นสำหรับแจ้งและติดตามปัญหาเพื่อประชาชน
สื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1[20 พฤษภาคม 2567]
กิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) [17 พฤษภาคม 2567]
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย [17 พฤษภาคม 2567]
โครงการฝึกอบรมคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน[17 พฤษภาคม 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow แนะนำสถานที่สำคัญของตำบล
บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
นายประภาส โพธิตา
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
โทร : สายด่วน :081-7842753
นายประภาส โพธิตา
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
โทร : สายด่วน :081-7842753

สถิติ sitemap
วันนี้ 132
เดือนนี้3,726
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)73,481
ทั้งหมด 280,000


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.บถ.
17/05/2567
17/05/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
17/05/2567
17/05/2567
การปรับปรุงข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กพส.
17/05/2567
17/05/2567
แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
กศ.
17/05/2567
17/05/2567
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเขียนเรียงความ ในหัวข้อวันลดขยะเหลือศูนย์ (Waste Fiction Competition)
[เอกสารแนบ]
กศ.
17/05/2567
17/05/2567
โครงการเปิดเทอมสร้างสุข ให้ความรักก่อนให้ความรู้
[เอกสารแนบ]
กพส.
17/05/2567
17/05/2567
การเปลี่ยนแปลงการเปิดรับคำขออาสาสมัครเยาวชนเกาหลี ประจำปี 2567 (KOICA Project Volunteer)


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ